Thủ tục, chi phí gia hạn thời gian sử dụng đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có 800m2 đất nông nghiệp với thời hạn sử dụng đến hết tháng 11 năm 2016. Hiện tôi muốn gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển đổi một phần diện tích lên đất thổ cư.

Cho tôi hỏi thủ tục và chi phí để gia hạn và chuyển đổi mục đích sử dụng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn.

nhathuy79@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ nhất, về việc gia hạn thời gian sử dụng đất:

Nếu phần đất cho tới nay không thuộc diện phải quy hoạch thì theo quy định tại khoản 1 điều 126 Luật đất đai 2013 thì gia đình bạn có được quyền gia hạn theo loại đất mà có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp như sau: “Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Khoản 2 điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp của bạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn pháp luật quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nên vấn đề chi phí cũng không đặt ra đối với trường hợp này.

Thứ hai, Về việc chuyển mục đích sử dụng đất:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp của bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: “Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Cũng theo quy định tại khoản 2 điều 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp của bạn khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật: “ Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Mức phí chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp của bạn là mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ- CP thu tiền sử dụng đất: “Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điều 69 Nghị định 43/2014/ NĐ- CP:

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post