kien-thuc

Tính giá bồi thường đất

Phương án bồi thường được duyệt vào cuối tháng 12-2009 nhưng đến giữa tháng 1-2010 mới chi trả thì những người bị thu hồi…

Read more

Hỏi về sổ đỏ

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Năm 1996 tôi mua một thửa đất, trên thửa đất đó có một căn nhà cấp 4, …

Read more
Load More
That is All