3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần biết

Sổ đỏ (sổ hồng) là ngôn ngữ thường ngày của người dân gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận. Dưới đây là 3 thay đổi mới nhất liên quan đến sổ đỏ người dân cần nắm rõ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post