Thừa Thiên Huế đấu giá 155 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

Trong tháng 12, 155 lô đất ở huyện Phong Điền, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 6,7 tỷ đồng/lô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post