Lumi Hanoi - ‘Bản giao hưởng’ của ánh sáng và kiến trúc

Sự đồng điệu trong triết lý thiết kế là yếu tố then chốt để nhà phát triển Bất động sản hàng đầu châu Á CapitaLand Development (Vietnam) lựa chọn studioMilou là cố vấn thiết kế chính, kiến tạo nên tuyệt tác mang tên Lumi Hanoi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post