'Đại gia' trúng thầu nhà hàng nổi trên hồ Xuân Hương ‘quay xe’, bỏ cọc

Sau khi trúng đấu giá quyền thuê khu đất khuôn viên nhà hàng nổi trên hồ Xuân Hương, đại gia đến từ Hà Nội xin đổi tên nhà hàng. Vì không được chấp thuận, nhà đầu tư này đã rút lui.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post