Chọn kênh đầu tư nào để thu tiền cuối năm?

Chưa khi nào mà các kênh đầu tư lại kém hấp dẫn như hiện nay, và cũng chưa bao giờ câu hỏi bỏ tiền vào đâu để vừa sinh lời, vừa an toàn đồng vốn lại khó khăn với nhà đầu tư như hiện tại. Đầu tư bất động sản, vàng, hay gửi tiết kiệm... là vấn đề khiến người có tiền ở thời điểm này phải đau đầu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post