TS Trần Du Lịch chỉ ra "căn bệnh phải điều trị" của thị trường bất động sản

(Dân trí) - Ông Lịch cho rằng thị trường cần được giải quyết vấn đề cung và cầu vì sản phẩm đầu cơ (phục vụ tầng lớp cấp cao) chiếm áp đảo, còn sản phẩm cho người nhu cầu thực thì quá ít.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post