Nam Định đấu giá hơn 400 thửa đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

Trong tháng 11 và đầu tháng 12, 401 thửa đất tại TP Nam Định và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 50 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post