Thời hạn sử dụng nhà chung cư: Đại biểu Quốc hội thảo luận gì?

(Dân trí) - Thảo luận về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhiều đại biểu Quốc hội lại tập trung ý kiến vào vấn đề thời hạn sử dụng với loại hình bất động sản này.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post