Bất động sản phát mãi - 'món hời' lắm rủi ro

Mua bất động sản phát mãi, thanh lý có thể là cơ hội để sở hữu "món hời" nhưng cũng đầy rủi ro vì nhiều tài sản bảo đảm được định giá cao hơn giá trị thực tế.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post