Có thể thay đổi mục đích sử dụng đất đã có kế hoạch sử dụng ban đầu được không?

Đất đã có kế hoạch sử dụng có thể được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác sau khi qua quá trình phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Quá trình này đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chuyển đổi không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và cộng đồng, và tuân thủ các chỉ tiêu phát triển bền vững.

Đầu tháng 1/2022, gia đình tôi nhận chuyển nhượng 01 thửa đất nông nghiệp, diện tích 300 m2 (loại đất BHK) của gia đình ông A tại phường Đoàn kết, TP Lai Châu. Trước đó, vào tháng 9/2021, ông A đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất trên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TP Lai Châu, và được UBND TP Lai Châu đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Hiện nay gia đình tôi muốn xin chuyển mục đích sử dụng thửa đất sang đất ở đô thị. Xin hỏi, thửa đất của gia đình tôi sau khi nhận chuyển nhượng có được tính là đã được đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

[email protected]

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại điểm b Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nêu:

“b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất”.

Trường hợp nhu cầu sử dụng đất của ông A được cấp có thẩm quyền chấp thuận sẽ được tổng hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và được thực hiện quyền theo đơn đề nghị ban đầu, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông A có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 179 và Điều 180 Luật Đất đai.

Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông A có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác (khác mục đích của ông A đã đăng ký) thì phải có đơn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trường hợp được chấp thuận sẽ tổng hợp vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của năm tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trên đây là một số thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo, để được giải quyết, bạn đọc có thể liên hệ Sở Tài liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post