Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất

Xin hỏi về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định Luật Đất Đai 2013.

Hình minh họa

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Luật Đất đai năm 2013 có sự phân biệt trong quy định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình được nhà nước thuê đất giữa hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Hộ gia đình khi được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm cần phải năm được và hiểu rõ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình sử dụng đất.

Điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 tại Khoản 2 Điều 179 quy định ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai thì hộ gia đình thuê đất còn có 05 quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê bao gồm quyền bán tài sản, quyền để thừa kế, tặng cho tài sản, quyền cho thuê tài sản, quyền thế chấp bằng tài sản và quyền góp vốn bằng tài sản. Cụ thể:

Một là quyền bán tài sản, hộ gia đình thuê đất trả tiền hàng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê. Sau khi mua, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

Hai là quyền để thừa kế, tặng cho tài sản, hộ gia đình có quyền để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

Ba là quyền cho thuê tài sản, hộ gia đình có quyền cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự. Theo đó bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đồng thời bên thuê cũng có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

Bốn là quyền thế chấp tài sản, hộ gia đình có quyền thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra hộ gia đình thuê đất cũng có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật khi thế chấp tài sản.

Năm là quyền góp vốn, hộ gia đình thuê đất có quyền góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Như vậy, hộ gia đình thuê đất trả tiền hàng năm được thực hiện các quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của hộ gia đình thuê đất trong thời hạn thuê đất.

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post