Giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở là gì?

Tôi mua 1 miếng đất ở Q.Tân Phú, TP.HCM năm 2001, chỉ có giấy tay do hai bên ký. Sau đó tôi đã xây nhà không phép trên miếng đất này. Nay tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nghe nói quy định phải có "giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở".

Tôi không hiểu rõ giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở là gì? Cụ thể giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở trong trường hợp của tôi là gì? Chen Tino (tino2046@...)

Trả lời

Đối với trường hợp cụ thể của ông, theo pháp luật đất đai hiện hành, chỉ có thể cấp giấy chứng nhận cho người mua đất bằng giấy tay trước ngày 1-7-2004.

Đối với nhà ở, chỉ được cấp giấy chứng nhận khi có giấy tờ về đất hợp pháp và “có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 1-7-2006, nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật” (điểm h, khoản 1 điều nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Trường hợp của ông nếu cất nhà trên đất trước ngày 1-7-2004 thì có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, ông phải có giấy tờ chứng minh về thời điểm tạo lập nhà ở - đất ở trước ngày 1-7-2004. Theo quy định tại khoản 2 điều 3 nghị định 84/2007/NĐ-CP thì có 10 loại giấy tờ để chứng minh thời điểm tạo lập nhà ở - đất ở (ông có thể tham khảo quy định này).

Trường hợp ông không có một trong các loại giấy tờ tại quy định này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì UBND cấp xã, trên cơ sở thu thập ý kiến của những người cư trú xung quanh về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất của ông để xác nhận cho ông về thời điểm tạo lập nhà ở - đất ở.

Để được cấp giấy chứng nhận, ông phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)

+ Giấy tờ về thời điểm tạo lập nhà ở - đất ở (nếu có)

Hồ sơ sẽ nộp và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Đối với trường hợp của ông, UBND cấp xã sẽ thực hiện các công việc: kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc trên, ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải thông báo cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất (điều 14 nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (khoản 1 điều 12 nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Nghĩa vụ tài chính: do việc sử dụng đất làm nhà ở của ông thuộc khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 nên ông chỉ nộp 50% tiền sử dụng đất, theo khung giá đất do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định hằng năm.

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với người lần đầu được Nhà nước giao đất và nằm trong hạn mức giao đất (điểm a, khoản 3, điều 8 nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Ngoài ra ông còn phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tổng giá trị nhà và đất.

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận, ông sẽ thực hiện chuyển nhượng bằng văn bản có chứng nhận của công chứng.

Thân ái chào ông.

Luật sư Huỳnh Văn Nông

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post