Tài sản gắn liền với đất của người thi hành án

Hỏi : Tôi có thuê 150m2 đất để kinh doanh, sau đó đầu tư xây dựng một căn nhà trên mảnh đất 100m2, nay người cho thuê phải thi hành một bản án dân sự về trách nhiệm bồi thường. Tôi xin hỏi chi cục thi hành án có thể kê biên ngôi nhà, tài sản gắn liền với đất mà tôi đang thuê của người phải thi hành án hay không?

Thành Thái (Quận Thanh Xuân)

Trả lời: Trường hợp có tài sản của bạn đang thuê, khai thác, sử dụng đất gắn liền với đất của người phải thi hành án thì quyền lợi của bạn đang khai thác, sử dụng đất được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 21, Nghị định 164/2004.

- Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên sẽ yêu cầu bạn tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Trường hợp bạn không tự nguyện di chuyển tài sản của bạn thì Chấp hành viên hướng dẫn cho bạn và người phải thi hành án thoả thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản trên đất. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà bạn và người phải thi hành án không thoả thuận được với nhau bằng văn bản thì Chấp hành viên vẫn tổ chức việc kê biên để bán đấu giá tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất.

- Nếu bạn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án.

- Đối với tài sản có sau khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản đó để trả lại quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Sau thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày yêu cầu, mà người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì Chấp hành viên tổ chức việc kê biên để bán đấu giá cùng với quyền sử dụng đất.

- Bạn có tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án được hoàn trả tiền bán tài sản, nhận lại tài sản, nếu tài sản bị tháo dỡ nhưng phải chịu các chi phí về kê biên, định giá, bán đấu giá, tháo dỡ tài sản đó.

Luật sư Trương Văn An

Post a Comment

Previous Post Next Post