Vì sao TPHCM chậm di dời nhà ven kênh rạch?

Dự kiến đến hết năm 2025, TPHCM chỉ bồi thường, di dời được 4.250 căn nhà trên và ven kênh rạch, đạt 65% so với chỉ tiêu đề ra.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post