Thông tin mới về trụ sở 36 bộ ngành Trung ương tại khu Tây Hồ Tây

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc Khu trụ sở bộ ngành Trung ương tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì, Hà Nội. Theo đó, chi tiết 36 trụ sở bộ ngành với từng vị trí cụ thể, mật độ xây dựng, chiều cao công trình... được công bố.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post