Nhà kiên cố bỗng nứt toác chờ sập ở Hà Nội: Chủ đầu tư công trình nói gì?

Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thừa nhận một phần trách nhiệm sau khi để nhà dân bị ảnh hưởng; đơn vị đang gấp rút lên phương án khắc phục.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post