“Không bỏ rơi người có đất bị thu hồi, không mặc kệ họ có việc làm hay không”

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh điều này khi đánh giá cao dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi có việc làm, thu nhập ổn định đời sống và sản xuất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post