Huy động gần 1,3 triệu tỉ đồng toàn xã hội để phát triển đô thị Khánh Hòa

Khánh Hòa - Qua rà soát, tổng nhu cầu vốn đầu tư huy động toàn xã hội để thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 dự kiến gần 1,3 triệu tỉ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post