Hà Đô chấm dứt hoạt động chi nhánh miền Nam

Tình hình kinh doanh đi lùi trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Hà Đô quyết định đóng cửa một trong hai chi nhánh tại khu vực phía Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post