Đề nghị sớm đánh thuế người nhiều nhà ở, đầu cơ đất

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post