Đủ điều kiện, chủ đầu tư dự án NOXH tại TP.HCM chưa vội vay gói 120.000 tỷ

Trong 6 dự án tại TP.HCM đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chỉ duy nhất một dự án được ngân hàng cam kết cho vay tại thời điểm hiện tại. Dù vậy, chủ đầu tư lại chưa vội.

Post a Comment

Previous Post Next Post