Từ 15/1, Đồng Nai sẽ tách thửa đất ra sao?

Thửa đất, khu đất được tách thành dự án độc lập ở Đồng Nai phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông theo hiện trạng từ 6 m trở lên hoặc đường giao thông theo quy hoạch sẽ được hình thành khi thực hiện dự án.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post