Trắc nghiệm: Đất công ích có được cấp sổ đỏ không?

Đất nông nghiệp được hiểu là đất sử dụng với mục đích trồng trọt, chăn nuôi hoặc sử dụng với mục đích nông nghiệp khác như làm đất ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh… Ngoài những mục đích trên, đất nông nghiệp còn được dùng để sử dụng vào mục đích công ích (đất công ích).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post