TP. Hồ Chí Minh: Mới chỉ di dời được 10% nhà ven kênh rạch

Tính đến hết quý 2/2023 TP. Hồ Chí Minh mới chỉ bồi thường, di dời được 657/6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post