Thu hồi đất nông nghiệp để xây đường, người dân có được bồi thường không?

Khi cá nhân, tổ chức thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất dù vì mục đích gì thì điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chính sách đền bù như thế nào. Nhiều người dân chưa nắm được quy định bồi thường khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post