Sổ đỏ được cấp năm 2009 làm căn cứ xác định loại đất được không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định việc xác định loại đất theo một số các căn cứ. Nhiều người dân thắc mắc, sổ đỏ cấp từ năm 2009 có còn được sử dụng làm căn cứ xác định loại đất không?

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post