Sắp có 'siêu' khu đô thị 1.400ha ở Bắc Giang

Khu đô thị mới Ngọc Thiện có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.392,09ha, quy mô dân số đến năm 2030 là khoảng 24.700 người. Đây sẽ là trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành của tiểu vùng phía Nam huyện Tân Yên (Bắc Giang).

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post