Phó Chủ tịch huyện đến từng nhà dân để vận động giao mặt bằng

Dự án nâng cấp quốc lộ 7 đã chậm tiến độ do vướng mặt bằng, đứng trước nguy cơ bị rút vốn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post