Ninh Thuận sắp đấu giá 93 lô đất, khởi điểm hơn 500 triệu đồng

93 lô đất tại các huyện Ninh Hải, Ninh Phước và TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào cuối tháng 12 và tháng 1/2024. Giá khởi điểm cao nhất trên 3,1 tỷ đồng/lô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post