Nhiễu loạn giá nhà đất: Sắp có cổng thông tin ‘chặn đứng’

Hiện có rất nhiều nguồn thông tin về báo cáo, dự báo thị trường bất động sản. Bên cạnh các đơn vị nghiên cứu, các sàn giao dịch bất động sản, môi giới cũng đưa ra thông tin khiến nhiễu loạn giá nhà.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post