Nhà đất được mua bán bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

Nhà đất được mua bán thông qua giấy tờ viết tay vẫn được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013. Dưới đây là 2 trường hợp cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post