Mua đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không canh tác có bị thu hồi không

Đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post