Mua đất nông nghiệp có được chuyển nhượng “sổ đỏ”?

Khi chuyển nhượng đất nông nghiệp thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng. Điều này đảm bảo chắc chắn về quyền sử dụng cho người mua.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post