Một thay đổi quan trọng cần lưu ý khi muốn thay đổi số căn cước trên “sổ đỏ”

Từ 16-10, hồ sơ xác nhận thay đổi số căn cước công dân, chứng minh nhân dân trên sổ đỏ sẽ có nhiều thay đổi quan trọng...

Post a Comment

Previous Post Next Post