Một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới là đã đủ điều kiện lập sàn bất động sản

Đó là một trong những quy định mới được nêu ra trong Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi mới đây. Doanh nghiệp môi giới bất động sản chỉ cần 1 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chứ không phải 2 người như hiện nay.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post