Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ sắp đấu giá đất, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

98 thửa đất tại 3 huyện của Hà Nội gồm Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 11. Giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post