Long An muốn mở rộng Tp.Tân An về ba huyện Thủ Thừa, Tân Trụ và Châu Thành

Mới đây, UBND tỉnh Long An kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương triển khai lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Tân An, tỉnh Long An đến 2045. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính Tp.Tân An đến một số xã của 3 huyện: Thủ Thừa, Tân Trụ và Châu Thành.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post