Lo ngại cá nhân thu gom đất trồng lúa để đầu cơ, ảnh hưởng đến phát triển

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quản lý đất trồng lúa nghiêm ngặt, chặt chẽ, tránh trường hợp cá nhân thu gom đất trồng lúa để đầu cơ, ảnh hưởng đến phát triển.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post