Lập 5 công ty kêu gọi góp vốn trả lãi cao, Chủ tịch và Tổng giám đốc Newland Group lừa đảo 33 tỷ đồng

Bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn và trả lợi nhuận cao, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã lập 5 công ty khác nhau, lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của người dân nhiều tỉnh thành.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post