Lào Cai đấu giá gần 200 thửa đất, khởi điểm chỉ từ 87 triệu đồng

186 thửa đất tại các huyện Mường Khương, Bảo Thắng và TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 11. Giá khởi điểm thấp nhất 700.000 đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post