Không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

Tương tự luật hiện hành, Luật Nhà ở (sửa đổi) mới được Quốc hội không quy định thời hạn sở hữu mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post