“Hầu hết các công ty môi giới đang đứng trước lựa chọn: Đi tiếp hay dừng lại”

Đó là chia sẻ của bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services trong buổi báo cáo thị trường mới đây.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post