Hà Nội “nóng” với các dự án chậm tiến độ

Ngày 7/12, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; và lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post