Gần 80% môi giới bất động sản phải rời bỏ thị trường để tìm kiếm cơ hội khác

Trong năm 2023, các đơn vị kinh doanh, dịch vụ, môi giới bất động sản bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, có gần 80% phải rời bỏ thị trường để tìm kiếm cơ hội khác.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post