Dự báo vốn đổ vào thị trường bất động sản sẽ tăng mạnh mẽ trong thời gian tới

Theo Viện nghiên cứu thị trường Bất động sản Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030, các nguồn vốn trợ cho thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhờ sự phát triển của thị trường tài chính và chứng khoán trong thời gian tới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post