Cuối năm, gấp rút giải ngân vốn bồi thường

Tại TP HCM, các quận, huyện và TP Thủ Đức đang chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phần bồi thường.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post