Chung cư cũ ngày càng xuống cấp, việc cải tạo vẫn gặp khó vì vốn

TPHCM - Trên địa bàn thành phố có 16 chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm. Tuy nhiên, trong hai năm qua chưa có một chung cư nào trong số này được đầu tư xây dựng mới.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post