Chậm di dời nhà ven kênh rạch, vì sao?

TPHCM lập kế hoạch đến năm 2025 sẽ di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng, chủ yếu sử dụng từ nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay mới chỉ khoảng 10% nhà ven kênh rạch được di dời.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post